هايک ويژن – بيت ريت چيست  (bit rate) قسمت دوم


سلام به همراهان هايک ويژن. هايک ويژن امروز قصد دارد موارد تخصصي تر بيت ريت را بررسي کند.


در قسمت اول موارد کلي بيت ريت را توضيح داديم. پيشنهاد ميکنيم قسمت اول را مطالعه کنيد.


تنظيمات بيت ريت براي دوربين


براي مثال يکي ازDVR  هاي هايک ويژن را در نظر ميگيريم.
عکس زير قسمت Recording Parameters را نشان ميدهد.براي دسترسي به اين قسمت بايد وارد تنظيمات شويد.
اين مورد درباره همه دستگاههاي DVR تقريبا يکسان است. چه هايک ويژن و چه ديگر برندها.
در اين قسمت شما عمدتا با موارد زير روبه رو خواهيد شد.


Encoding parameter:


در اين بخش شما دو انتخاب داريد.
Mainstream و sub stream .
حالت sub strem براي پهناي باند و سرعت کمتر است.


Resolution:


در اين قسمت ميتوانيد کيفيت تصوير را انتخاب کنبد.
در برخي دستگاهها گزينه هايي نظير1920 x 1080 و غيره وجود دارد.
و در برخي دستگاههاي هايک ويژن استانداردهاي ديگر. نظير WD1، D1، CIF.


Bit rate type:


اين قسمت داراي دو حالت Variable و Constant است.
در قسمت Variable يا متغير،با توجه به پهناي باند،کيفيت مشخص ميشود.
اما حالت Constant طور ديگري عمل ميکند.
کيفيت تصوير براساس Max Bit Rate مشخص ميشود.
در قسمت Max Bit Rate ميتوانيد براي هر دوربين يک پهناي باند مشخص کنيد.
تا دوربينهاي با اولويت بالاتر داراي کيفيت بالاتر باشند.


Video Quality:


اين قسمت در DVR هايک ويژن همان فشرده سازي تصوير است.
در برخي DVR ها نيز با عنوان Video Comperation ميباشد.
بنابراين هرچه اين قسمت بيشتر باشد،کيفيت تصاوير کمتر است.


Frame rate:


تعداد فريمها در ثانيه يا نرخ فريم را مشخص ميکند.
هرچقدر فريم بالاتر باشد، کيفيت تصوير هم بالاتر است.


Bite Rate Mode:


اين قسمت دو حالت Generel و customize دارد.
در حالت Generel پهناي باند را از يک ليست کشويي انتخاب ميکنيد.
در حالت customize اينکار را به صورت عددي يا دستي انجام ميدهيد.
پيشنهاد ما همان گزينه Generel است.


Max Bit Rate:


ميزان پهناي باند دوربين را مشخص ميکند.
اين گزينه تابع Bit rate type ميباشد. اگر Bit rate type در Variable باشد اين گزينه فاقد اعتبار است.
اما اگر Bit rate type در Constant باشد.
دقيقا دستگاه به اندازه همين مقدار به شما پهناي باند خواهد داد.


موارد بالا تمام گزينه هاي ممکن ميباشد. گزينه هايي که در يک دستگاه DVR با آن روبه رو ميشويد. يا با تعدادي از آنها . يا با همه آنها.


بيت ريت در مقادير مختلف


حالا ميخواهيم به کار بردن مقادير مختلف بيت ريت را توضيح دهيم.
هيچ مقدار استانداردي وجود ندارد.
همه چيز به نوع کاربري شما بستگي دارد.
براي اين عنوان نياز به يک مثال داريم. ما يک نمونه از دوربينهاي هايک ويژن را مثال ميزنيم.


دوربين DS-2CD2025FHWD-I

  • Resolution: 1920 x 1080 و FPS 30 و Compression level: 10
همانطور که ميبينيد اين بالاترين کيفيت ممکن است.
نتيجه نيز بالاترين بيت ريت ممکن ميشود. يعني حدود 3Mbps.
اين يعني شما نياز به يک سرويس اينترنت عالي داريد. حجم بالا و سرعت بالا.
  • Resolution: 1920 x 1080 و FPS 15 و Compression level: 10
در اينجا بيت ريت معادل 1.5Mbps ميشود.
ميبينيم که با نصف شدن FPS بيت ريت نيز نصف ميشود.
  • Resolution: 1920 x 1080 و FPS 10 و Compression level: 10
بيت ريت معادل 1Mbps ميشود.
FPS به يک سوم حالت 1 رسيد. و دقيقا بييت ريت هم يک سوم حالت اول شد.
  • Resolution: 1280 x 720 و FPS 30 و Compression level: 10
نتيجه در حدود 1.5Mbps خواهد شد.
تنها با کاهش رزولوشن تصوير. و بدون تغيير موارد ديگر.
اين يعني بيت ريت به شدت تابع رزولوشن ميباشد.
رابطه خطي وجود ندارد. اما بسيار تاثيرگذار است.
  • Resolution: 1280 x 720 و FPS 15 و Compression level: 10
در اينجا رزولوشن تصوير دقيقا مانند حالت 4 است.
FPS نصف شده.
بيت ريت چه خواهد شد؟ نصف حالت 4. يعني حدود 0.7Mbps
  • Resolution: 1280 x 720 و FPS 10 و Compression level: 10
در اينجا همه چيز مانند حالت 4 است.
به جز بيت ريت که يک سوم حالت 4 شده.
پس بايد بدانيد که بيت ريت نيز يک سوم حالت 4 ميشود. يعني حدود 0.5Mbps.


نتيجه گيري نهايي


هايک ويژن قصد داشت تا تنظيمات مربوط به رزولوشن موبايل را نيز آموزش بدهد.
از آنجا که نميخواهيم مقالات طولاني و خسته کننده شود به اين موضوع نميپردازيم.
اما شما توجه کنيد. براي جايي که انتقال تصوير روي موبايل مد نظر است. لازم نيست کيفيت تصوير خيلي بالا باشد.


شما جزئيات بيت ريت را آموختيد.
حالا به سراغ دستگاه DVR برويد و به صورت عملي امتحان کنيد.
وارد menu و سپس configuration يا setup دستگاه شويد.


توجه کنيد هميشه بيشترين مقدار بيت ريت 30.720Kbps ميباشد.
و اين مقدار تابع مقادير resolution, frame rateو compressionميباشد.


محدوديت بيت ريت يا پهناي باند اينترنت، کيفيت تصوير را تحت شعاع قرار ميدهد.


بعضي DVRها مانند هايک ويژن کيفيت تصوير را با بيت ريت مطابقت ميدهند.
به صورت خودکار. قسمت Bit rate type حالت Variable در دستگاه هايک ويژن.


مواردي که در اين مقاله به آنها اشاره نشد نيز وجود دارند. مواردي مانند VBR و CBR.


اميدواريم اين مقاله به ارتقاي سطح دانش شما کمک کرده باشد.
با معرفي اين مقاله به دوستان خود از طريق وبسايت هايک پرشين ما را ياري کنيد.